Er was ooit een tijd dat schriften en pennen niet bestonden in het klaslokaal. Kinderen hadden een lei, een stuk steen en een krijtje om notities te maken. Als de lei vol stond werd de informatie weer uitgeveegd en kwam de volgende les.

Dat is nu niet meer voor te stellen, het onderwijs is in korte tijd enorm veel veranderd. En voor de mensen die van mening zijn dat alles vroeger beter was, die moeten maar eens in een modern klaslokaal stappen. Te leuk en te speels? Het leerniveau van kinderen in deze tijd bewijst dat innovatie binnen het onderwijs wel degelijk zijn vruchten afwerpt.

Het is niet alleen van belang te weten wat er vroeger is gebeurd, kinderen worden ook voorbereid op de wereld waarin ze zullen opgroeien. Daarmee komen op VR onderwijs; hoe zet je virtual reality in als leermiddel? 

Op deze pagina bekijken we niet zozeer de voordelen van Virtual Reality onderwijs, maar de beste manier om deze vorm van educatie naar het klaslokaal te brengen.

Een school bouwen in virtual reality

Een school bouwen in de echte wereld begint met een plan waarin de doelstellingen staan beschreven. Daar wordt een ontwerp op gebaseerd, dan volgt de constructie vanaf een solide fundering. Als het gebouw staat en afgewerkt is volgt de inrichting, vervolgens komen de onderwijzers en leerlingen om de hoek kijken.

Het begint met het stellen van wensen en eisen, en eindigt met het vervullen van deze wensen en eisen. Een school bouwen in virtual reality verschilt daar niet zoveel van. Ook hier start VR onderwijs lang voordat er een VR bril in het klaslokaal verschijnt.

VR onderwijs begint bij de onderwijzer

De eerste leraar die met papier moest werken in plaats van een kleitablet vond dit waarschijnlijk geen vooruitgang. Papier verkreukt, scheurt en brandt, allemaal problemen die je niet hebt met een stevig stuk steen. Niet iedere leraar zit te wachten op een klas vol kinderen met een high tech duikbril op hun hoofd. Weg oogcontact, weg klassikale beleving, is dat vooruitgang?

Onbekend maakt onbemind, laat als onderwijsinstelling zien wat er in die VR bril te beleven valt, welke apps er zijn en op welke wijze ze een aanvulling bieden op het bestaande lesmateriaal. Er hoeft maar één docent overtuigd te zijn om de rest te motiveren. Als de leraar voor de klas er zelf niet in gelooft, kun je niet verwachten dat leerlingen er goed mee zullen omgaan.

Virtueel lesgeven als ondersteunend leermiddel

In pakweg vijftig jaar tijd zijn we van een krijtbord voor de klas naar een whiteboard gegaan, en nu staat er vaak een digibord in het klaslokaal. Naast de technologische barrière zijn er ook psychologische obstakels om te overbruggen. Tablets zijn relatief nieuw in de klas, toch zullen veel leerkrachten niet meer zonder willen. Virtual reality in de klas is geen vervanging van het curriculum zoals deze nu bestaat, het is in eerste instantie bedoeld ter ondersteuning van de gangbare leermiddelen.

Een tekstboek, uitleg van de docent, en vervolgens een virtuele expeditie naar een locatie die op een andere wijze onbereikbaar is door afstand of tijd. Er is ook een behoorlijk verschil in klassikale VR en virtual reality in groepjes of individueel. Per vak en leermodule kan de additieve kwaliteit van VR onderwijs bepaald worden.

Welke hardware ga je gebruiken?

Er zijn eenvoudig gesteld drie soorten VR hardware:

  1. Eenvoudige VR brillen om mee rond te kijken met beperkte interactie.
  2. Uitgebreide draadloze VR brillen om mee rond te lopen met meer interactie.
  3. Complete PC VR headsets met volledige bewegingsvrijheid, interactie en beste technische kwaliteit.

Categorie 1 zal in veel gevallen volstaan, zeker bij klassikaal gebruik. Door per vak of lesmodule de juiste aanpak te bepalen is het mogelijk om de virtual reality hardware perfect aan te laten sluiten op het lesprogramma en de doelstellingen van de docent. Gelukkig is VR hardware goed schaalbaar in zowel kwantiteit als in kwaliteit, mits er wordt uitgegaan van een heldere visie.

Welke apps zijn geschikt?

De applicaties zijn deels afhankelijk van het gekozen hardware en het bijbehorende platform. Teach VR is een laagdrempelig systeem dat voor het onderwijs is ontwikkeld, daarnaast zijn er op zichzelf staande applicaties die in meer of in mindere mate geschikt zijn voor VR onderwijs. Laat je hierbij informeren door specialisten, de keuze is zo enorm dat je de virtuele draad snel kwijtraakt. Hier vind je een lijst met 20 educatieve virtual reality apps voor het onderwijs

VR onderwijs breidt zich continu uit

De virtuele wereld is onbegrensd. Dat heeft voordelen, het maakt keuzes maken wel een stuk lastiger. Onderwijsinstellingen zijn in de eerste plaats bezig met onderwijs geven, niet met het samenstellen en kiezen van lesmateriaal.

Virtual reality educatie is een maatwerk oplossing waarbij iedere school een oplossing zal moeten kiezen die niet alleen nu werkt, maar ook schaalbaar is voor de toekomst. Daar ligt de grootste uitdaging; het filteren van de ruis en het bepalen van de focus.

Een experiment met een eenvoudige VR bril en enkele informatieve apps zal al direct meer inzicht geven, voor een structurele oplossing is het verstandig om contact op te nemen met een ervaren organisatie.