Het klaslokaal moet niet alleen een afspiegeling zijn van de maatschappij waarin we leven, er moet ook rekening gehouden worden met de wereld over een aantal jaren. De toekomst voorspellen is lastig, we rijden immers nog steeds niet rond in vliegende auto’s. Toch zijn er ontwikkelingen die aangeven wat er in de toekomst mogelijk zal zijn.

VR in de klas is nu al belangrijk voor een nieuwe generatie die in toenemende mate gebruik zal gaan maken van virtual reality. Hoog tijd dus om die eerste virtuele stappen te nemen.

Hoe werkt VR in de klas nu?

We kunnen niet stellen dat virtual reality in de kinderschoenen staan, er wordt al tientallen jaren aan gewerkt. Toch is de ontwikkeling van de hardware en software de laatste jaren enorm versneld. Dat biedt kansen maar ook onzekerheid, want wat weten we over de impact van VR in de klas?

Kinderen zijn lichamelijk en mentaal in ontwikkeling, en we kunnen nog niet met honderd procent zekerheid zeggen wat een realistische omgeving voor je ogen teweeg brengt. Toch zijn er voldoende ervaringen om te stellen dat virtual reality toepassingen voordeel bieden voor educatieve doeleinden.

Daarbij wordt met name in het basisonderwijs een terughoudende strategie toegepast waarbij de tijd die doorgebracht wordt in virtual reality kort blijft, en waar het onderdeel uitmaakt van een groter geheel.

Naarmate leerlingen ouder worden, zal de tijd in virtual reality toenemen en de nadruk op traditionele lesmethoden afnemen. Denk bijvoorbeeld aan wetenschappelijke studies waarbij simulaties in een virtuele omgeving plaatsvinden. Dit biedt meer mogelijkheden dan ooit tevoren.

Hoe werkt VR in de klas in de toekomst?

Naarmate de apparatuur eenvoudiger wordt om te gebruiken, lichter van gewicht is en goedkoper in aanschaf, zal er steeds vaker gebruik van worden gemaakt. VR in de klas zal net als tablets op dit moment een vaste plek verwerven in het klaslokaal als gereedschap om informatie over te dragen.

Daarnaast zal ‘remote learning’ ook in toenemende mate een rol gaan spelen. Decentraal onderwijs, leerlingen en leraren komen samen in een virtueel klaslokaal waarbij geografische locatie geen rol meer speelt. Dit gaat met name een grote impact hebben in opkomende economieën, die momenteel het voortouw nemen in het gebruik van dit soort technologie.

Denk aan China en India, waar internet, online connectiviteit en virtual reality niet alleen voor een groot deel ontwikkeld wordt, maar ook wordt gebruikt om het kennisniveau te verhogen en de concurrerende positie te versterken. En daar kunnen we allemaal van leren, VR in de klas gaat buiten de school een enorme impact teweegbrengen in de samenleving.