Dit blog is geschreven door

Als je voor het eerst virtual reality (VR) in de klas gaat inzetten, vraag je je misschien af hoe je VR het best in een les kunt gebruiken. Welke werkvormen gebruik je? Welke functies van TeachVR sluiten hierbij aan? In deze blog vertellen we je hier meer over.

Klassikaal lesgeven met VR

Een eerste werkvorm voor VR-onderwijs is het geven van een klassikale les. TeachVR heeft een handige functie waarmee je als docent de les centraal kunt aansturen zodat alle leerlingen tegelijkertijd hetzelfde op hun VR-brillen zien.

Om te voorkomen dat leerlingen afdwalen in de VR-omgeving, kun je ook aanwijzen waar ze naar moeten kijken. Je kunt de VR-les gebruiken om een onderwerp te introduceren, interesse op te wekken of als startpunt van een discussie.

Een voorbeeld van een TeachVR-les die je heel goed klassikaal kunt geven, is “Kleurenblindheid & de werking van kegeltjes en staafjes”, een biologieles voor de bovenbouw van havo/vwo. Ook voor andere onderwerpen en onderwijsniveaus vind je leuke klassikale lessen in de TeachVR-bibliotheek.

In groepjes aan het werk

Veel lessen op TeachVR zijn geschikt voor groepswerk. In twee- of drietallen kunnen leerlingen zelf door de slides navigeren en in hun eigen tempo rondkijken. Eén van de manieren waarop de interactiemogelijkheden van VR het leerproces kunnen ondersteunen, is het gebruik van infopunten.

De infopunten zijn zichtbaar in de VR-omgeving en geven meer informatie over wat er te zien is. Leerlingen kunnen hiermee zelf op ontdekkingstocht gaan in de VR-omgeving. De meeste lessen zijn gekoppeld aan een werkblad met opdrachten waarbij leerlingen ook regelmatig aanvullende informatie moeten opzoeken op internet.

Deze werkvorm is vaak ook goed te koppelen aan een presentatieopdracht of klassikale bespreking van de stof, waarbij elk groepje zich in een ander onderwerp verdiept. De les “Leven op Mars?” op het TeachVR-platform is een les voor de middelbare school die goed in groepjes gedaan kan worden.

Leerlingen VR-ervaringen laten maken

Een andere optie is om leerlingen zelf een VR-ervaring te laten maken. Met TeachVR is dit heel eenvoudig. Leerlingen kunnen gebruik maken van beelden van Google Street View of bestaande 360° foto’s en video’s. Met de 360° camera uit de TeachVR Educatie Kit kunnen leerlingen daarnaast ook zelf beelden maken om te gebruiken in hun VR-ervaring.

Deze werkvorm kun je puur gebruiken om leerlingen met een nieuwe techniek te leren omgaan en hun ICT-basisvaardigheden verder te ontwikkelen of je laat leerlingen een presentatie maken over een specifiek onderwerp waardoor deze opdracht kan dienen als vervanging van een les uit het reguliere curriculum.

Afwisseling

De lessen op TeachVR zijn vaak een combinatie van VR en andere activiteiten zoals opdrachten of een klassikale bespreking. Los van het belang hiervan voor het verwerken van de lesstof, zorgt dit er ook voor dat leerlingen nooit lange periodes achter elkaar met de VR-bril op zitten.

Ons advies is om een VR-sessie niet langer dan 20 minuten te laten duren. Meer adviezen met betrekking tot VR en kinderen vind je in deze blog. Voor de meeste lessen op het TeachVR-platform geldt dat het VR-gedeelte ongeveer 10 minuten duurt. De aansluitende opdrachten of andere activiteiten zorgen voor een les van 20 à 30 minuten.

Hopelijk heeft deze blog je een beeld gegeven van VR-onderwijs. Natuurlijk zijn er meer manieren te bedenken om VR in de les te gebruiken. Hebben onze tips en ervaringen je geïnspireerd om dit zelf te gaan ontdekken? Vraag dan een gratis proefaccount aan en ervaar de mogelijkheden van TeachVR.