VR in het onderwijs

In het onderwijs wordt continue gezocht naar nieuwe leermiddelen en methoden om de overdracht van informatie te verbeteren. Zwarte schoolborden met krijt hebben plaatsgemaakt voor digitale borden met internet connectiviteit, en tablets worden al vanaf de basisschool gebruikt door leerlingen.

Hoewel onderwijsinstellingen doorgaans hun leerlingen niet als proefkonijn willen gebruiken, is het wel van belang om kinderen onderwijs aan te bieden dat aansluit op hun belevingswereld. Ze moeten voorbereid worden op de toekomst waar zijn actief deel van zullen uitmaken.

Nu is er veel aandacht voor VR in het onderwijs, en terecht. Niet alleen is het een medium met veel potentie voor educatieve toepassingen, er bestaan ook zeker nog een aantal onduidelijkheden over de mogelijkheden en de effecten op jonge kinderen. Laten we de mogelijkheden per levensfase eens onder de loep nemen.

Is virtual reality geschikt voor het basisonderwijs?

Een kind op de basisschool zal dagelijks veel nieuwe impressies opdoen. Enerzijds zijn de jonge hersenen in staat om enorm veel nieuwe informatie in een zeer korte tijd op te nemen, anderzijds is het brein nog vol in ontwikkeling. Virtual reality lenzen worden bijvoorbeeld ontwikkeld op een oogafstand voor volwassenen, en jonge kinderen hebben meer moeite om werkelijkheid van fictie te onderscheiden. Daarmee kan de totale immersie van virtual reality ongewenste neveneffecten hebben.

Hoe je VR op de basisschool kunt gebruiken:

 • Maak gebruik van VR brillen zonder hoofdband, dan kan een kind direct het toestel afzetten.
 • Werk altijd in kleine groepjes, bij voorkeur onder begeleiding van een volwassene.
 • Beperk de tijd in de virtuele wereld tot enkele minuten per sessie.
 • Met speciale software is het mogelijk om meerdere VR brillen centraal te bedienen, zo kan de onderwijzer de presentatie in eigen hand houden.
 • Werk met draadloze apparatuur om problemen te voorkomen.
 • Alleen ronddraaien (3DoF) is voldoende, een volledig ruimtelijke ervaring (6DoF) kan desoriënterend werken.

VR in het middelbaar onderwijs zit precies in de ‘sweet spot’

Scholieren op de middelbare school die midden in de puberteit zitten zijn misschien wel de meest uitdagende doelgroep om iets aan te leren. Ze staan wel open voor nieuwe informatie, mits het in een vorm gepresenteerd wordt waar ze affiniteit mee hebben. Dan is het niet zo vreemd dat virtual reality op de middelbare school enorm in trek is. Ook wat betreft het lesmateriaal zijn deze leerlingen de ideale doelgroep; er is ruimte voor verdieping van onderwerpen zonder de complexiteit die nodig is in het hoger onderwijs. Omdat deze groep leerlingen vaak over een mobieltje beschikt wordt het eenvoudiger dan ooit om virtueel huiswerk mee te geven.

Hoe je VR op de middelbare school kunt gebruiken:

 • Laat de presentaties aansluiten op het bestaande lesmateriaal.
 • Maak geografische informatie of historische feiten visueel.
 • Geef suggesties voor gratis educatieve apps die leerlingen inspireren.
 • Stimuleer creatief denken met productieve VR apps.

Hoger onderwijs biedt meer mogelijkheden

Als je lessen aanbiedt op HBO of universitair niveau, dan is het gebruik van virtual reality eigenlijk een must. Ditmaal is het geen kwestie meer van een aantrekkelijke schil om grotendeels bekende leerstof, zoals dat bij de jongere leeftijden het geval is. VR biedt nieuwe mogelijkheden om studenten meer dan ooit deel te laten nemen aan het curriculum. Interactiviteit speelt hierbij een belangrijke rol, leerlingen worden uitgedaagd om de theorie in drie dimensies te ervaren. Zo kunnen andere ‘invalshoeken’ heel letterlijk worden bekeken vanuit een andere hoek.

Hoe je VR in het hoger onderwijs kunt gebruiken:

 • Stap weg van de microscoop en blaas virtueel de wereld op.
 • Visualiseer complexe materie met 3D modellen.
 • Laat studenten samenwerken in VR met collaborative software.
 • Betrek leerlingen bij de ontwikkeling van maatwerk VR content.

Virtual reality in het onderwijs biedt per levensfase andere mogelijkheden, wanneer de juiste implementatie per leeftijdscategorie wordt toegepast kan VR onderwijs het blikveld van iedere student verruimen.