Is het mogelijk om een extra leraren account bij te kopen?

Ja, dit is mogelijk.