Lesvormen met virtual reality

Dit blog is geschreven door

Als je voor het eerst virtual reality (VR) in de klas gaat inzetten, vraag je je misschien af hoe je VR het best in een les kunt gebruiken. Welke werkvormen gebruik je? Welke functies van TeachVR sluiten hierbij aan? In deze blog vertellen we je hier meer over.

Klassikaal lesgeven met VR

Een eerste werkvorm voor VR-onderwijs is het geven van een klassikale les. TeachVR heeft een handige functie waarmee je als docent de les centraal kunt aansturen zodat alle leerlingen tegelijkertijd hetzelfde op hun VR-brillen zien.

Om te voorkomen dat leerlingen afdwalen in de VR-omgeving, kun je ook aanwijzen waar ze naar moeten kijken. Je kunt de VR-les gebruiken om een onderwerp te introduceren, interesse op te wekken of als startpunt van een discussie.

Een voorbeeld van een TeachVR-les die je heel goed klassikaal kunt geven, is “Kleurenblindheid & de werking van kegeltjes en staafjes”, een biologieles voor de bovenbouw van havo/vwo. Ook voor andere onderwerpen en onderwijsniveaus vind je leuke klassikale lessen in de TeachVR-bibliotheek.

In groepjes aan het werk

Veel lessen op TeachVR zijn geschikt voor groepswerk. In twee- of drietallen kunnen leerlingen zelf door de slides navigeren en in hun eigen tempo rondkijken. Eén van de manieren waarop de interactiemogelijkheden van VR het leerproces kunnen ondersteunen, is het gebruik van infopunten.

De infopunten zijn zichtbaar in de VR-omgeving en geven meer informatie over wat er te zien is. Leerlingen kunnen hiermee zelf op ontdekkingstocht gaan in de VR-omgeving. De meeste lessen zijn gekoppeld aan een werkblad met opdrachten waarbij leerlingen ook regelmatig aanvullende informatie moeten opzoeken op internet.

Deze werkvorm is vaak ook goed te koppelen aan een presentatieopdracht of klassikale bespreking van de stof, waarbij elk groepje zich in een ander onderwerp verdiept. De les “Leven op Mars?” op het TeachVR-platform is een les voor de middelbare school die goed in groepjes gedaan kan worden.

Leerlingen VR-ervaringen laten maken

Een andere optie is om leerlingen zelf een VR-ervaring te laten maken. Met TeachVR is dit heel eenvoudig. Leerlingen kunnen gebruik maken van beelden van Google Street View of bestaande 360° foto’s en video’s. Met de 360° camera uit de TeachVR Educatie Kit kunnen leerlingen daarnaast ook zelf beelden maken om te gebruiken in hun VR-ervaring.

Deze werkvorm kun je puur gebruiken om leerlingen met een nieuwe techniek te leren omgaan en hun ICT-basisvaardigheden verder te ontwikkelen of je laat leerlingen een presentatie maken over een specifiek onderwerp waardoor deze opdracht kan dienen als vervanging van een les uit het reguliere curriculum.

Afwisseling

De lessen op TeachVR zijn vaak een combinatie van VR en andere activiteiten zoals opdrachten of een klassikale bespreking. Los van het belang hiervan voor het verwerken van de lesstof, zorgt dit er ook voor dat leerlingen nooit lange periodes achter elkaar met de VR-bril op zitten.

Ons advies is om een VR-sessie niet langer dan 20 minuten te laten duren. Meer adviezen met betrekking tot VR en kinderen vind je in deze blog. Voor de meeste lessen op het TeachVR-platform geldt dat het VR-gedeelte ongeveer 10 minuten duurt. De aansluitende opdrachten of andere activiteiten zorgen voor een les van 20 à 30 minuten.

Hopelijk heeft deze blog je een beeld gegeven van VR-onderwijs. Natuurlijk zijn er meer manieren te bedenken om VR in de les te gebruiken. Hebben onze tips en ervaringen je geïnspireerd om dit zelf te gaan ontdekken? Vraag dan een gratis proefaccount aan en ervaar de mogelijkheden van TeachVR.


VR-onderwijs voor beginners: wat heb je nodig?

Deze blog is geschreven door

Het gebruik van virtual reality (VR) in het onderwijs is voor de meeste scholen nog iets nieuws. Mocht je nog twijfelen aan de toegevoegde waarde van VR in de klas, lees dan eerst deze blog.

Overtuigd? Dan komt de praktische kant. Welke spullen heb je nodig? Hoe zorg je dat je hardware aanschaft die geschikt is voor het doel dat jij voor ogen hebt? Waar vind je goed lesmateriaal?

Kortom, over welke praktische zaken moet je nadenken om te voorkomen dat alles na een paar maanden weer ongebruikt in de kast verdwijnt?

VR-brillen

In een eerdere blog gaven we een overzicht van een aantal veelgebruikte VR-brillen en hun geschiktheid voor het onderwijs. Als je hebt besloten welk type bril je gaat gebruiken, is de vraag hoeveel brillen je wilt aanschaffen.

Het is natuurlijk leuk als alle leerlingen in de klas tegelijk een VR-bril kunnen opzetten, maar de kosten kunnen dan gauw oplopen en het is bovendien niet altijd nodig. Onze ervaring is dat het ook prima werkt als leerlingen in twee- of drietallen samenwerken en hierbij één VR-bril per groepje gebruiken.

Voor een klas van 30 leerlingen heb je aan 10 à 15 brillen dus al gauw genoeg. De brillen kun je natuurlijk afzonderlijk bestellen op allerlei websites, maar via TeachVR is het ook mogelijk om een educatiekit te kopen of te huren. Deze is speciaal ontwikkeld voor het onderwijs en bevat alle VR-apparatuur die je nodig hebt.

De materialen zitten in een stevige koffer waarin je de VR-brillen bovendien ook zonder extern oplaadpunt kunt opladen. Eventueel kun je de onderdelen van de educatiekit ook los bestellen.

Het TeachVR platform is recent geupdate met gloednieuwe lessen door de onderwijsprofessionals van Wismon.  Daarnaast hebben we de prijzen verlaagd en biedt het platform support voor o.a. de nieuwe Oculus GO & Pico. Met onze nieuwe educatie kits en workshops maak je dit jaar een vliegende start!

Zelf 360° beelden maken

Een ander onderdeel van de TeachVR-educatiekit is een 360° camera. Hiermee kunnen zowel leraren als leerlingen zelf beeldmateriaal maken om te gebruiken in hun eigen VR-lessen. Hoewel het tegenwoordig ook mogelijk is om met je eigen smartphone 360° foto’s te maken, is de kwaliteit hiervan lang niet zo goed als van een 360° camera.

Met name het “stitchen”, oftewel het aan elkaar plakken van losse beelden tot één geheel, laat vaak te wensen over. Als je graag zelf 360° beelden wilt maken of leerlingen deze mogelijkheid wilt geven, kun je dus overwegen een 360° camera te kopen of te huren.

Lesmateriaal voor VR-lessen

Wie op zoek gaat naar VR-materiaal voor zijn lessen, merkt al gauw dat er veel verschillende bronnen zijn. Je kunt gebruik maken van losse 360° afbeeldingen of video’s, maar er is ook een groot aantal apps te vinden.

Hoewel hier zeker leuk en bruikbaar materiaal tussen zit, is het nadeel van losse apps dat je steeds iets nieuws moet installeren en leren gebruiken. Voor leraren is het daarom handig om gebruik te maken van een platform als TeachVR waar je een uitgebreide bibliotheek met kant-en-klare lessen vindt die geschikt zijn voor het Nederlandse onderwijs.

Als je geen tijd hebt om zelf lessen te maken, kun je dus bestaand lesmateriaal gebruiken. In deze blog vertellen we meer over de toegevoegde waarde van TeachVR in het onderwijs.

Hard- en software

Het is belangrijk dat je hardware en software koopt die op elkaar aansluiten. De VR-bril die je kiest bepaalt welke apps je kunt gebruiken. Gebruik je bijvoorbeeld de Google Cardboard met je smartphone, dan download je apps vanuit Google Play (Android) of de App Store (iOS).

Voor de Oculus Go of Oculus Quest kun je apps downloaden vanuit de store die al geïnstalleerd is op de bril zelf. Houd er dus rekening mee dat je niet zomaar alle apps op elke bril kunt gebruiken.

De app van TeachVR is o.a. beschikbaar voor smartphones (Android en iOS), Oculus Go en Samsung Gear VR. Als je de VR-brillen via TeachVR bestelt, is de app al geïnstalleerd en je TeachVR-account al gekoppeld zodat je meteen kunt beginnen.

Aan de slag!

Heb je over bovenstaande zaken nagedacht? Dan heb je alles in huis om te beginnen met VR in de klas! Nieuwsgierig welke lessen er beschikbaar zijn op het TeachVR-platform? Neem dan een kijkje met een gratis proefaccount.


Toegevoegde waarde van VR-onderwijs

Deze blog is geschreven door

Toegevoegde waarde van VR-onderwijs

Nieuwe ontwikkelingen in het onderwijs volgen elkaar altijd in hoog tempo op. Ook virtual reality (VR) begint steeds vaker een plek te krijgen op school. Als leerkracht kun je je afvragen wat de toegevoegde waarde van deze techniek is. Waarom zou je VR gebruiken in de klas? Is het de investering wel waard? En wat kan TeachVR hierin betekenen voor leerkrachten? In deze blog vertellen we je er alles over.

Meerwaarde van virtual reality in het onderwijs

Indrukwekkende ervaringen

Virtual reality is op school goed toe te passen als vorm van ervaringsgericht onderwijs. Leerlingen reageren vaak heel enthousiast en verwonderd bij hun eerste VR-ervaring. Als leerkracht hoef je daardoor nauwelijks nog moeite te steken in het enthousiasmeren en de aandacht vasthouden van je leerlingen, want dat gaat door het gebruik van VR in de klas vrijwel automatisch. Een levensechte, haast tastbare ervaring, zoals een wandeling door een vluchtelingenkamp, zorgt voor een indrukwekkende les waarvan de stof blijft hangen.

Reis naar het onbekende

Daarnaast maakt VR het mogelijk om met de hele klas af te reizen naar plekken die anders onbereikbaar zouden zijn. Denk bijvoorbeeld aan een rondleiding door het International Space Station, een duik naar de koraalriffen van het Great Barrier Reef of een reis langs de Chinese Muur.

Natuurlijk kun je hier als leerkracht afbeeldingen of video’s van laten zien, maar dat is niet te vergelijken met de ervaring die VR kan bieden. Daarnaast worden niet alleen onbereikbare plekken, maar ook onbereikbare tijden toegankelijk met VR. Samen met de leerkracht stappen leerlingen in een tijdmachine om omringd te worden door dinosaurussen of rond te kijken in het Oude Egypte.

Ruimtelijk inzicht

VR kan ook een goed middel zijn om 3D-processen en -objecten inzichtelijk te maken. De vertaalslag van 2D-plaatjes en -filmpjes naar de driedimensionale werkelijkheid is voor veel leerlingen een struikelblok waarbij de inzet van VR in de klas kan helpen. Zo krijgen leerlingen inzicht in bijvoorbeeld de anatomie van het menselijk lichaam, de opbouw van cellen en moleculen, wiskundige figuren of de bouw van een auto. Lastige begrippen en ingewikkelde lesstof zijn met virtual reality op een leuke manier te verduidelijken.

21e-eeuwse vaardigheden

Tot slot kan VR-educatie ingezet worden om leerlingen te leren omgaan met een nieuwe techniek, die waarschijnlijk een steeds grotere rol zal gaan spelen in het dagelijks leven. Met TeachVR kunnen leerlingen hun eigen VR-ervaringen creëren en zo hun ICT-basisvaardigheden verder ontwikkelen.

Voordelen van TeachVR

Wie online op zoek gaat naar VR-materiaal, komt erachter dat er inmiddels aardig wat materiaal beschikbaar is. Helaas is dit vaak niet geschikt voor gebruik in het Nederlandse onderwijs. Het is grotendeels bedoeld voor entertainment in plaats van educatie, het is vaak Engelstalig en de aansluiting met het Nederlandse curriculum ontbreekt veelal.

Om te voorkomen dat leraren zich een weg moeten zien te banen door dit oerwoud van VR-materiaal, is op het online platform van TeachVR een overzicht te vinden van VR-lessen die geschikt zijn voor het Nederlandse primair onderwijs, voortgezet onderwijs en mbo.

Alle lessen op TeachVR worden in het Nederlands aangeboden en sluiten aan op het Nederlandse curriculum. Met de zoekfunctie zoek je eenvoudig op vak en leerjaar, en vind je de VR-les die je zoekt.  

Een ander groot voordeel van TeachVR is dat je als leerkracht zelf controle hebt over de lesinhoud. Bestaande VR-apps bieden meestal een vaststaande inhoud waar je niks aan kunt veranderen. Met het platform van TeachVR kunnen leraren bestaande lessen aanpassen aan hun eigen voorkeuren, lessen samenstellen uit bestaand materiaal of eigen lessen creëren.

Bovendien biedt het TeachVR-platform allerlei handige functies voor tijdens het lesgeven. Zo kun je als leerkracht de les centraal aansturen en bepalen wat de leerlingen op hun VR-bril zien. Leraren kunnen hierdoor de les klassikaal in goede banen leiden, bijvoorbeeld door bepaalde dingen aan te wijzen in de VR-wereld en zo gezamenlijk de aandacht ergens op te richten.

Dit in tegenstelling tot losse VR-apps waarbij leerlingen afzonderlijk bezig zijn met hun VR-ervaring en het lastiger is hier klassikaal iets mee te doen. Daarnaast heeft TeachVR, speciaal voor het gebruik van virtual reality in het onderwijs, de educatiekit samengesteld. De educatiekit bestaat uit VR-brillen en een 360 gradencamera, verpakt in een veilige opbergkoffer met oplaadpunt en informatie zodat je alles hebt om direct in de klas aan de slag te gaan met VR.

Twijfel je nog over de meerwaarde van virtual reality in het onderwijs? Neem gerust contact met ons op of volg een van onze workshops.

Meer weten?
  • Boek: Leren met AR/VR, Michel van Ast (ISBN 9789082226928)


Kindvriendelijkheid van virtual reality

Deze blog is geschreven door

Kindvriendelijkheid van virtual reality

De opkomst van nieuwe technologieën leidt vaak tot zorgen over eventuele risico’s, zeker als het gaat om toepassingen in het onderwijs. Zijn er gezondheidsrisico’s? Heeft het gevolgen voor de ontwikkeling van kinderen en jongeren? Zijn er zaken om extra op te letten bij jonge kinderen?

Dit was het geval bij de opkomst van de televisie, computer en tablet en hun gebruik op school, en dat is niet anders bij virtual reality (VR). Onderzoek naar de risico’s van VR staat nog in de kinderschoenen en met name over de effecten op de lange termijn is vrijwel niets bekend.

Toch zijn er dingen die je als leerkracht in de gaten kunt houden om VR op een verantwoorde manier in de klas te gebruiken. In deze blog vind je een aantal tips.

Mogelijke lichamelijke risico’s

Botsing

Met een VR-bril op zie je meestal niets meer van je echte omgeving. Als leerlingen rondkijken of met de VR-bril op gaan staan of rondlopen, is het dus zaak dat er geen obstakels in de ruimte staan waaraan ze zich kunnen bezeren en er altijd mensen aanwezig zijn zonder VR-bril, die een oogje in het zeil kunnen houden.

Ogen

Langdurig naar een scherm kijken kan leiden tot problemen als bijziendheid en slechter slapen. Het is dus niet zo gek dat sommige mensen zich zorgen maken over het gebruik van VR-brillen bij kinderen, zeker omdat de afstand tussen je ogen en het scherm van de bril heel klein is.

Wanneer je door een VR-bril kijkt, passen je ogen zich echter aan alsof je verder weg kijkt, je nieuwe virtuele omgeving in. Onderzoek naar het effect van VR op onze ogen is er helaas nog niet, dus we kunnen hier niets met zekerheid over zeggen. Wel is het aan te raden regelmatig pauze te nemen en te investeren in goede VR-brillen.

Duizelig

Veel mensen hebben bij hun eerste VR-ervaring last van duizeligheid of misselijkheid. Dit is vergelijkbaar met de bewegingsziekte die je ook kunt ervaren in de auto of het vliegtuig en wordt bij VR simulatieziekte genoemd. Het wordt veroorzaakt door een conflict tussen wat je ziet door de VR-bril en wat je lichaam waarneemt.

Ondanks dat de VR-wereld in principe meebeweegt met je hoofdbewegingen, kan hier een kleine afwijking in zitten. Simulatieziekte is meestal een stuk minder als je een goede VR-bril gebruikt. Ook het goed afstellen van de VR-bril kan helpen. Mocht een leerling alsnog last krijgen van simulatieziekte, dan is het aan te raden even te stoppen met het gebruik van de VR-bril.

Gelukkig kun je tolerantie opbouwen voor simulatieziekte: hoe vaker je VR gebruikt, hoe minder last je er waarschijnlijk van hebt.  Over eventuele langetermijngevolgen van VR op het evenwichtsorgaan is op dit moment nog niets bekend.

Bijzondere gevallen

Bovenstaande adviezen gelden voor leerlingen zonder gezondheidsproblemen. In sommige gevallen is het echter verstandig extra voorzorgsmaatregelen te nemen voordat je VR in de klas gebruikt. Denk bijvoorbeeld aan leerlingen met epilepsie die gevoelig zijn voor lichtflitsen. Voordat zij meedoen met een VR-les is het aan te raden eerst te overleggen met deze leerlingen, hun ouders en/of hun arts.

Andere afwegingen

Geestelijke gezondheid

Sommige mensen maken zich zorgen over de psychologische effecten van VR. Gezien de korte duur en educatieve inhoud van de VR-lessen van TeachVR is het niet waarschijnlijk dat er negatieve psychologische effecten verbonden zijn aan het gebruik van VR in de klas. Ook de kans op verslaving is doordat de leerlingen in korte sessies met VR werken erg klein.

Levensecht

Met name als leraar in het primair onderwijs vraag je je misschien af vanaf welke leeftijd het verstandig is leerlingen bloot te stellen aan VR. Omdat het voor jonge kinderen lastig kan zijn om de VR-ervaring te onderscheiden van de werkelijkheid wordt daarom over het algemeen afgeraden VR te gebruiken bij kinderen onder de 6 jaar.

Dit hangt wel af van de inhoud van VR-beleving. Een leeftijdsadvies zoals bij films of spelletjes bestaat nog niet voor elke VR-ervaring, maar de VR-lessen van TeachVR zullen gezien de educatieve inhoud niet snel als spannend of eng worden ervaren. Als leerkracht ken je je leerlingen echter het beste, dus maak altijd zelf de afweging of een VR-les wel of niet geschikt is voor jouw leerlingen.

Hoe lang?

Het is aan te raden VR-sessies met kinderen niet te lang te laten duren. Maar wat is ‘niet te lang’? Er bestaan nog geen richtlijnen specifiek voor het gebruik van VR, maar de GGD heeft de volgende vuistregel voor schermgebruik: maximaal 20 minuten achter elkaar naar een scherm kijken, daarna minimaal 20 seconde in de verte kijken en daarna opnieuw maximaal 20 minuten digitaal aan de slag.

In onze ervaring dragen leerlingen de VR-bril zelden langer dan 10 minuten achter elkaar. De les blijft een interactief proces waarbij leerlingen een groot deel van de tijd overleggen, opdrachten maken of naar de leerkracht luisteren zonder dat zij door de VR-bril kijken

Advies

Er is nog weinig onderzoek gedaan naar het gebruik van VR door kinderen. Daarom is het belangrijkste advies: gebruik altijd je gezonde verstand. Veel van de besproken zorgen zijn reëel bij fanatieke VR-gamers die langdurige in een virtuele wereld verblijven, maar zijn (veel) minder van toepassing bij het gebruik van VR in het onderwijs. We willen in ieder geval de volgende vijf tips geven als je VR in de klas wilt gebruiken:

  • Houd rekening met de leeftijd van leerlingen en stel (te) jonge kinderen niet bloot aan VR;
  • Zorg dat de inhoud van de VR-les past bij de leeftijd van de leerlingen;
  • Laat leerlingen altijd onder toezicht met VR werken;
  • Maak een VR-sessie niet langer dan 20 minuten;
  • Las een korte pauze in tussen VR-sessies en wanneer een leerling bijvoorbeeld last krijgt van duizeligheid.

Wanneer je deze tips in je achterhoofd houdt, is virtual reality wat ons betreft een waardevolle, leuke en veilige verrijking van het onderwijs. Heb je na het lezen van deze blog toch nog vragen? Neem gerust contact met ons op.


VR op school gebruiken als leermiddel

De kans is groot dat kinderen voordat ze na de middelbare school gaan reeds kennis hebben gemaakt met virtual reality. Dit kan in de vorm van een smartphone houder zijn, gemaakt van karton of kunststof. Het kan ook een PSVR uitbreiding zijn voor de Playstation spelcomputer, of Labo VR voor de Nintendo Switch.

Daarnaast zijn de Oculus Go VR headsets en Gear VR brillen in steeds meer huishoudens terug te vinden. Maar VR op school, is dat eigenlijk wel een goed idee? Waarom zou je VR voor op school gebruiken, voegt het iets toe aan het huidige lesprogramma?

Met alle leerstof die kinderen nu al moeten leren lijkt het niet verstandig om er nog een extra medium bij te nemen. Of kan VR op school juist de huidige wijze van onderwijzen verbeteren?

VR op school gebruiken vereist training voor onderwijzers

Wanneer de term virtual reality valt, zullen veel leerkrachten een beetje glazig uit hun ogen staren. De meeste onderwijzers hebben er wel van gehoord, sommige leraren hebben er thuis al mee gespeeld, maar VR voor op school is toch weer iets nieuws voor de meeste professionals in het onderwijs. Er is nog geen vak “virtual reality lesgeven” op de PABO, we begeven ons in een nieuw tijdperk van educatie.

Slechts enkele jaren geleden kwamen tablets voor het eerst in het onderwijs, nu zijn ze samen met digiborden haast onmisbaar in het klaslokaal. In plaats van zware boekentassen kunnen studenten met een laptop en digitale studieboeken direct aan de slag. Op basis van interactief lesmateriaal dat gepersonaliseerd is voor de individuele student. Voordat we kijken naar de mogelijkheden van VR op school voor leerlingen, moeten we eerst werken aan het kennisniveau van leraren.

Neem bijvoorbeeld het TeachVR platform, dit is een laagdrempelige wijze om VR voor op school te gebruiken. Het platform is bedoeld voor het onderwijs, waar ook onderwijzers zelf hun leerprogramma’s mee kunnen samenstellen en publiceren. Voordat je een leerling laat werken met VR op school, zullen de docenten toch zelf eerst wat moeten leren over deze virtuele wereld. En deze educatie voor onderwijzers varieert van enkele uurtjes zelf aan de slag gaan, tot complete cursussen virtual reality.

Toepassingen die aansluiten op een bestaand lesprogramma

Het is gelukkig niet nodig om alles zelf te bedenken, je hoeft ook niet ver te zoeken omdat het huidige lesprogramma al voldoende aanknopingspunten biedt. Er zijn volop educatieve applicaties die uitstekend aansluiten op het bestaande curriculum. Een aantal daarvan zijn specifiek gericht op het onderwijs, er zijn ook ‘games’ met een educatief karakter. Met name visueel aantrekkelijke onderwerpen scoren goed, denk aan virtuele musea waarin je op interactieve wijze kennismaakt met Rembrandt, of door een serie schilderijen van Van Gogh kunt ‘lopen’.

Naast kunst is ook geschiedenis een populair onderwerp in virtual reality. Zo kun je door het Colosseum wandelen toen het nog actief gebruikt werd, de gratis applicatie met een interactieve tour door het huis van Anne Frank is ook erg indrukwekkend. Met VR op school duikt de leerling als het ware in de situatie, zo kun je virtueel krimpen tot het formaat van een eencellig organisme om zo een reis door het lichaam te maken. Dat is toch een stuk eenvoudiger dan een kikker ontleden, en de leerling steekt er ook nog eens meer van op.

Werken in kleinere groepen

Hoewel het mogelijk is om klassikaal virtual reality onderwijs aan te bieden, blijkt werken in kleinere groepen vaak het beste te werken. Zo hoeft niet ieder kind op hetzelfde moment een VR bril te dragen, dat is niet alleen goedkoper maar ook veiliger. Daarnaast wordt samenwerken gestimuleerd. Andere onderwerpen zoals virtuele excursies lenen zich juist weer uitstekend voor een groepservaring. Zo is het mogelijk om een VR applicatie te gebruiken waarbij de onderwijzer de presentatie voor alle leerlingen simultaan bedient. Omdat de leerling zelf mag rondkijken binnen deze gecontroleerde omgeving zal het kind beter opletten.

Betrekken van ouders bij VR voor op school

VR voor op school kan gebruikt worden om de communicatie met ouders te intensiveren. Zo kun je groepjes laten begeleiden door de ouders, het is ook mogelijk om smartphones te lenen tijdens de les om kosten te besparen. Dan hoef je als onderwijsinstelling alleen maar kartonnen houders en enkele apps aan te schaffen. Naarmate VR op school meer voeten in aarde krijgt kun je zelf investeren in geschikte hardware.

Virtual reality als huiswerk?

Een bijkomend voordeel van laagdrempelige applicaties op basis van smartphone technologie is huiswerk in VR. Deel kartonnen VR houders uit met opdruk van de school en laat kinderen thuis oefenen. Dit zal niet in alle huishoudens mogelijk zijn, als aanvulling op het bestaande lesprogramma kan het wel waardevol zijn. Het is zelfs mogelijk om een leerling die ziek thuis zit vanaf afstand de klassikale lessen te laten volgen. Daarmee is duidelijk te zien dat de mogelijkheden bij VR voor op school al net zo onbegrensd zijn als de virtuele wereld.